Styrelsen

Ordförande Christer Andersson 0707-443481

Vice ordförande Anna Wiklund 0706-874225

Sekreterare Ulf Öhlander 0702-098232

Kassör Charlott Ristikango 0705-863901

Ledamot Bengt Hultin 0703-429177

Suppleanter

Stefan Johansson 0762-988393

Daniel Hedenbo 0703-657262

Thomas Hedström 0701-109166

Per Wernberg 0220-12657

Eva Kruse 0705-382587

Hans Gustafsson 0705-806793