Observationer

Nu har den nya artportalen kommit upp. Under artportalen.se finns nu alla de tidigare rapportsystemen för fåglar, växter mm sammanslagna.

Många av de länkar som fanns förut går inte att göra från den nya sidan i nuläget utan var och en får söka själv. Dagens fynd  (f.d dagens fågel) för Hallstahammar finns dock nedan.

Nu finns listan över fågelarter observerade under året i kommunen här igen:

Observationer de senaste fem dagarna

Fyndkarta senaste veckan

Lista över observerade fågelarter i kommunen 2017

 

För skådarligan går man in på listor och statistik, observatörsligan för aktuellt år och sedan skriver man in Hallstahammar istället för hela landet.

 

Månadsvisa summeringar av intressanta observationer:

April

Vårfåglar

första ladusvalan 28 april

första lövsångaren 28 april

 

Övrigt

29 april ägretthäger 1 lagårdssjön. 2:a fyndet i Hallstahammars k:n

28 april Dvärgbeckasin spelande Billingen

18, 27 april svärta rastande klovstenen

23 april stäpphök 1 hane lagårdssjön

23 april ringtrast 1 herrskogen

17 april svart rödstjärt 1 lagårdssjön

Mars

Vårfåglar- första observationerna

sånglärka 1 mars

tofsvipa 1 mars

sädesärla 30 mars

Trana 11 mars

 

Övrigt

29 mars pärluggla 1 ropande Stora Björsbo

26 mars mindre sångsvan 1 sträckande Sörkvarn

23 mars gråspett 1 ropande St sätra

18 mars svartkråka 1 Agnesdal

 

Februari

Vårfåglar

Första större gåsflockarna: utnäs 28 feb. kanadagås 36, grågås 13, sädgås 5, bläsgås 2

19 februari 2 skogsduvor strömsvik

23 februari- månaden ut 2 rastande sångsvanar i strömsholmsområdet

 

11 februari Bändelkorsnäbb 1 herrevad

 

Januari

Åtminstone 4-5 fjällvråkar sedda i kommunen

21 jan snösiska 3 st i kommunen (strömsholm och barnängen)

21 jan st korsnäbb 1 Hallsta mosse

21 jan kanadagås 20 Olvsta

21 tornfalk 1 tunagärde/E18

17 jan stare 2 Strömsholm

14 jan Stenfalk 1 rallsta

3 jan sädgås 13 strömsvik

1-19 jan Kanadagås 1 Norrkvarn-Sörkvarn

December

25/12 Rödvingetrast 1 Kolbäck

25/12 Ringduva 2 Kolbäck

24/12 Bläsgås 2 Valsta

23/12 Tornfalk 1 Svedvi k:a

Maxsiffra gäss 12/12 kanadagås 400, vitkindad gås 2 8/12, grågås 2 8/12

8/12 skogsduva 1 vallberga

5/12 Järpe 1 Harmsjön

November

10/11 Mindre sångsvan 1 sträckande Strömsvik

4/11 Tallbit 1 förbiflygande Vallhall

3/11 Kungsörn 1 förbiflygande Åskebro

Oktober

26/10 Alfågel 1 rastande Klovstenen.

26/10 snösparv 2 Strömsvik

Maxsiffror rastande gäss Lagårdssjön: grågås 700, vitkindad gås 20

September

23/9Tajgasångare 1 Årby

14, 17/9 Spovsnäppa Lagårdssjön (samma ex?)

17/9 Lappsparv 1 Rallsta

8/9 rapphöna 1 Yllesta

4/9 Ängshök 1 1k Lagårdssjön

4/9 Stäpphök 1 2k+ hona Lagårdssjön

Augusti

30 aug Blåhake strömsvik

28 aug Stäpphök ad hane+ 1k Svedvi-Kvidinge flygfält

6 aug Myrspov 9 str Lagårdssjön

6 aug Turkduva 17 st! Kvalsta gård

6 aug Skräntärna str sv Klovstenen

2 aug- 6 aug Svartvingad vadarsvala 2 1k Lagårdssjön

Juli

28 juli Kustpipare Lagårdssjön

26 juli Småspov Lagårdssjön

7 juli Flodsångare sjungande Säby udde

3 juli Spovsnäppa 1 ex lagårdssjön

1 juli Rosenfink 1 sj Strömsholms slott

Juni

10 juni blå kärrhök hona Lilla säby. Ovanlig i juni

9 juni Flodsångare sjungande Strömsholms slott

6 juni Småfläckig sumphöna sj utnäslöt

5 juni Trastsångare sj utnäslöt

2 juni Flodsångare sj Broholmen

2 juni Småfläckig sumphöna sj Lagårdssjön

Maj

9 och 31 maj Småfläckig sumphöna 1  Lagårdssjön

31 maj Kornknarr Lagårdssjön

31 maj Flodsångare Strömsholms slott

30 maj Aftonfalk hane Lagårdssjön

17 maj Backsvala 75! Lagårdssjön

15 maj Blåhake 1 Lyckhem

13 maj Fjällpipare 5 st. Bolunda

9 maj Trastsångare 1 Borgåsund

7 maj Svärta 2 par Klovstenen

4 maj Årta 7 st. Lagårdssjön