Observationer

Nu har den nya artportalen kommit upp. Under artportalen.se finns nu alla de tidigare rapportsystemen för fåglar, växter mm sammanslagna.

Många av de länkar som fanns förut går inte att göra från den nya sidan i nuläget utan var och en får söka själv. Dagens fynd  (f.d dagens fågel) för Hallstahammar finns dock nedan.

Nu finns listan över fågelarter observerade under året i kommunen här igen:

Observationer de senaste fem dagarna

Fyndkarta senaste veckan

Lista över observerade fågelarter i kommunen 2017

 

För skådarligan går man in på listor och statistik, observatörsligan för aktuellt år och sedan skriver man in Hallstahammar istället för hela landet.

 

Månadsvisa summeringar av intressanta observationer:

December

31/12 tornfalk 1 förbiflygande tunagärde

Hela månaden kanadagäss (max 1500) och grågäss (max 18) Lagårdssjön

25/12 svarthätta 1 barnängen

17/12 stare 1 förbiflygande lagårdssjön

1-17/12 stripgås Lagårdssjön

1-17/12 vitkindad gås (max 12) Lagårdssjön

4/12 Lappuggla 1 vallhall

2/12 kungsörn 1 billingen

November

23-30/11 stripgås 1 Lagårdssjön

23-30/11 bläsgås 1 lagårdssjön

14/11 tallbit 1 Riset

Gäss maxsiffror (alla Lagårdssjön

kanadagås 1200 26/11

vitkindad gås 17 9/11 (bärsta), 26/11

grågås 40 26/11

grågås x kanadagås 16 26/11

vitkindad x kanadagås 5 25/11

Oktober

30/10 tallbit 1 krockad med fönster, Skantzen

19/10 sjöorre 14 klovstenen

5/10 järpe 1 vallhall

Gäss maxsiffror

26/10 kanadagås 800 Bärsta

10/10 grågås 600 Olvsta

26-27/10 vitkindad gås 19 Bärsta

September

26/9 vitkindad gås 47 Olvsta

26/9 Ortolansparv 1 str Golfbanan Mölntorp

16/9 rödstrupig piplärka 1 strömsvik

16/9 trädlärka 2 str strömsvik

16/9 skäggmes strömsvik

10/9 Dvärgmås 10 Klovstenen

Augusti

24, 27/8, vaktel Rallsta

26-27/8 blåhake 1 Rallsta

24/8 rödstrupig piplärka 1 Rallsta

24/8 ängshök 1 hona Rallsta

21/8 stäpphök 1 hane str sv Årby

17/8 kustpipare 2 str sv Rallsta

2/8 skäggmes 4 bärlingen

Juli

14, 31/8 ängshök 1 honfärgad Näs/Lyckhem

30/8 skäggmes billingen

25/8 gråspett 1 hona St sätra

3/8 hornuggla pulli Valstasjön

3/8 strömstare 1 sörkvarn Ovanligt med sommarfynd

Juni

15/6 nattskärra 1 spelande Bredmossen

8, 13/6 nattskärra 1 spelande st sätra

9/6 blå kärrhök 1 hane Säby-Utnäs

9/6 Kornknarr 1 spelande Hultet. Enda i kommunen i juni?!

8/6 Smådopping 1 Valstasjön

Maj

23/5 Rosenfink 1 vallhall

19/5 Rosenfink 1 sjungande Österängen

19/5 Trastsångare 1 sjungande Österängen

19/5  Vassångare 1 sjungande Borgåsund

15-17/5 Dubbelbeckasin 1 sjungande Utnäslöt

16/5 Fjällpipare 4 rastande Bolunda

15/5 Fjällpipare 6 rastande Rallsta

5/5 Rödspov 1 rastande Lagårdssjön

April

Vårfåglar

första ladusvalan 28 april

första lövsångaren 28 april

 

Övrigt

29 april ägretthäger 1 lagårdssjön. 2:a fyndet i Hallstahammars k:n

28 april Dvärgbeckasin spelande Billingen

18, 27 april svärta rastande klovstenen

23 april stäpphök 1 hane lagårdssjön

23 april ringtrast 1 herrskogen

17 april svart rödstjärt 1 lagårdssjön

Mars

Vårfåglar- första observationerna

sånglärka 1 mars

tofsvipa 1 mars

sädesärla 30 mars

Trana 11 mars

 

Övrigt

29 mars pärluggla 1 ropande Stora Björsbo

26 mars mindre sångsvan 1 sträckande Sörkvarn

23 mars gråspett 1 ropande St sätra

18 mars svartkråka 1 Agnesdal

 

Februari

Vårfåglar

Första större gåsflockarna: utnäs 28 feb. kanadagås 36, grågås 13, sädgås 5, bläsgås 2

19 februari 2 skogsduvor strömsvik

23 februari- månaden ut 2 rastande sångsvanar i strömsholmsområdet

 

11 februari Bändelkorsnäbb 1 herrevad