Observationer

Nu har den nya artportalen kommit upp. Under artportalen.se finns nu alla de tidigare rapportsystemen för fåglar, växter mm sammanslagna.

Många av de länkar som fanns förut går inte att göra från den nya sidan i nuläget utan var och en får söka själv. Dagens fynd  (f.d dagens fågel) för Hallstahammar finns dock nedan.

Nu finns listan över fågelarter observerade under året i kommunen här igen:

Observationer de senaste fem dagarna

Fyndkarta senaste veckan

Lista över observerade fågelarter i kommunen 2017

 

För skådarligan går man in på listor och statistik, observatörsligan för aktuellt år och sedan skriver man in Hallstahammar istället för hela landet.

 

Månadsvisa summeringar av intressanta observationer:

September

26/9 vitkindad gås 47 Olvsta

26/9 Ortolansparv 1 str Golfbanan Mölntorp

16/9 rödstrupig piplärka 1 strömsvik

16/9 trädlärka 2 str strömsvik

16/9 skäggmes strömsvik

10/9 Dvärgmås 10 Klovstenen

Augusti

24, 27/8, vaktel Rallsta

26-27/8 blåhake 1 Rallsta

24/8 rödstrupig piplärka 1 Rallsta

24/8 ängshök 1 hona Rallsta

21/8 stäpphök 1 hane str sv Årby

17/8 kustpipare 2 str sv Rallsta

2/8 skäggmes 4 bärlingen

Juli

14, 31/8 ängshök 1 honfärgad Näs/Lyckhem

30/8 skäggmes billingen

25/8 gråspett 1 hona St sätra

3/8 hornuggla pulli Valstasjön

3/8 strömstare 1 sörkvarn Ovanligt med sommarfynd

Juni

15/6 nattskärra 1 spelande Bredmossen

8, 13/6 nattskärra 1 spelande st sätra

9/6 blå kärrhök 1 hane Säby-Utnäs

9/6 Kornknarr 1 spelande Hultet. Enda i kommunen i juni?!

8/6 Smådopping 1 Valstasjön

Maj

23/5 Rosenfink 1 vallhall

19/5 Rosenfink 1 sjungande Österängen

19/5 Trastsångare 1 sjungande Österängen

19/5  Vassångare 1 sjungande Borgåsund

15-17/5 Dubbelbeckasin 1 sjungande Utnäslöt

16/5 Fjällpipare 4 rastande Bolunda

15/5 Fjällpipare 6 rastande Rallsta

5/5 Rödspov 1 rastande Lagårdssjön

April

Vårfåglar

första ladusvalan 28 april

första lövsångaren 28 april

 

Övrigt

29 april ägretthäger 1 lagårdssjön. 2:a fyndet i Hallstahammars k:n

28 april Dvärgbeckasin spelande Billingen

18, 27 april svärta rastande klovstenen

23 april stäpphök 1 hane lagårdssjön

23 april ringtrast 1 herrskogen

17 april svart rödstjärt 1 lagårdssjön

Mars

Vårfåglar- första observationerna

sånglärka 1 mars

tofsvipa 1 mars

sädesärla 30 mars

Trana 11 mars

 

Övrigt

29 mars pärluggla 1 ropande Stora Björsbo

26 mars mindre sångsvan 1 sträckande Sörkvarn

23 mars gråspett 1 ropande St sätra

18 mars svartkråka 1 Agnesdal

 

Februari

Vårfåglar

Första större gåsflockarna: utnäs 28 feb. kanadagås 36, grågås 13, sädgås 5, bläsgås 2

19 februari 2 skogsduvor strömsvik

23 februari- månaden ut 2 rastande sångsvanar i strömsholmsområdet

 

11 februari Bändelkorsnäbb 1 herrevad

 

Januari

Åtminstone 4-5 fjällvråkar sedda i kommunen

21 jan snösiska 3 st i kommunen (strömsholm och barnängen)

21 jan st korsnäbb 1 Hallsta mosse

21 jan kanadagås 20 Olvsta

21 tornfalk 1 tunagärde/E18

17 jan stare 2 Strömsholm

14 jan Stenfalk 1 rallsta

3 jan sädgås 13 strömsvik

1-19 jan Kanadagås 1 Norrkvarn-Sörkvarn