Observationer

artportalen.se finns nu alla de tidigare rapportsystemen för fåglar, växter mm sammanslagna. Sidan kan användas både för att se aktuella naturobservationer men även för att rapportera egna.

Många av de länkar som fanns förut går inte att göra från den nya sidan i nuläget utan var och en får söka själv. Dagens fynd  (f.d dagens fågel) för Hallstahammar finns dock nedan.

Nu finns listan över fågelarter observerade under året i kommunen här igen:

Observationer de senaste fem dagarna

Fyndkarta senaste veckan

Lista över observerade fågelarter i kommunen 2018

 

För skådarligan går man in på listor och statistik, observatörsligan för aktuellt år och sedan skriver man in Hallstahammar istället för hela landet.

 

Månadsvisa summeringar av intressanta observationer:

2018

juni

16/6 vitkindad gås 13 pulli Skanssjön

13/6 nattskärra 1 spelande Tappfallet

9/6 nattskärra 1 spelande Fårmossen

5/6 vaktel 1 spelande hamraviken

5, 8/6 skäggmes 1 hamraviken, kolbäcks sn

2/6 vassångare 1 sj Utnäs

maj

20-29/5 kornknarr Mölntorps golfbana

27-29/5 vaktel 1 Gränby

28/5 skäggmes Hamraviken

25-28/5 småfläckig sumphöna 2 Lagårdssjön

23/5 svarttärna 1 Lagårdssjön

23/5 årta 1 Lagårdssjön

21/5 trastsångare 1 Borgåsund

19/5 svarthalsad dopping 2 rastande Klovstenen

15-19/5 kornknarr 1 Borgåsund

17/5 ejder 1 Klovstenen

17/5 svärta 6 Klovstenen

april

29/4 dvärgbeckasin 1 spelande Billingen

25/4 härfågel 1 Östra Nibble

23/4 mindre sångsvan 1 sträckande, Sävholmen

10/4 röd glada 1, Vallby, Kolbäck

7/4 mindre sångsvan 1 sträckande, Årby

6/4 röd glada 1, Fjällsta

5/4 brunand, 1 hane, Borgåsund

1:a observationsdatum av vissa vårfåglar

28/4 rödstjärt

25/4 göktyta, grönsångare, gulärla

22/4 svartvit flugsnappare,

20/4 trädpiplärka

19/4 fisktärna

18/4 drillsnäppa

15/4 lövsångare

15/4 storspov

12/4 stenskvätta,

7/4 brun kärrhök, fiskgjuse, ladusvala

6/4 enkelbeckasin

5/4 taltrast, sädesärla

4/4 sävsparv

mars

25/3 pärluggla 1 hoande Uppsala, Berg

22/3 slaguggla 1 ropande Uppsala, Berg

20/3 kungsörn 1 str Lagårdssjön

Datum för första obsarna av vissa vårfåglar. Ovanligt sena datum i år pga kylan som i princip höll i mars ut

14 mars sånglärka

17 mars gråhäger

18 mars stare

19 mars tofsvipa

20 mars skogsduva

28 mars trana

31 mars skrattmås

februari

8 februari hökuggla 1 Åby, Kolbäcks sn

5 grågäss och 2 sångsvanar som mest under månaden i Strömsholm. En ganska kärv februarimånad som inte innehöll särskilt många direkt vårfåglar i kommunen, dessa brukar annars kunna dyka upp i slutet av månaden

januari

28/1 rödhake 1 Vänsta

20, 23/1 Kricka 1 Strömsholmsområdet Lagårdssjön, Strömsvik

20/1 kanadagås 2 Lyckhem

19/1 fiskmås 1 Borgåsund ovanlig vintertid i kommunen

18/1 svarthätta 1 Kolbäck

Årsskiftet-17/1 gäss kvar i Strömsholm som mest: kanadagås 1500, grågås 10, bläsgås 1

13/1 knölsvan 2 förbiflygande Broholmen

6/1 kungsfiskare 1 Borgåsund

6/1 stenfalk 1 honfärgad Lagårdssjön

2017

December

31/12 tornfalk 1 förbiflygande tunagärde

Hela månaden kanadagäss (max 1500) och grågäss (max 18) Lagårdssjön

25/12 svarthätta 1 barnängen

17/12 stare 1 förbiflygande lagårdssjön

1-17/12 stripgås Lagårdssjön

1-17/12 vitkindad gås (max 12) Lagårdssjön

4/12 Lappuggla 1 vallhall

2/12 kungsörn 1 billingen

November

23-30/11 stripgås 1 Lagårdssjön

23-30/11 bläsgås 1 lagårdssjön

14/11 tallbit 1 Riset

Gäss maxsiffror (alla Lagårdssjön

kanadagås 1200 26/11

vitkindad gås 17 9/11 (bärsta), 26/11

grågås 40 26/11

grågås x kanadagås 16 26/11

vitkindad x kanadagås 5 25/11

Oktober

30/10 tallbit 1 krockad med fönster, Skantzen

19/10 sjöorre 14 klovstenen

5/10 järpe 1 vallhall

Gäss maxsiffror

26/10 kanadagås 800 Bärsta

10/10 grågås 600 Olvsta

26-27/10 vitkindad gås 19 Bärsta

September

26/9 vitkindad gås 47 Olvsta

26/9 Ortolansparv 1 str Golfbanan Mölntorp

16/9 rödstrupig piplärka 1 strömsvik

16/9 trädlärka 2 str strömsvik

16/9 skäggmes strömsvik

10/9 Dvärgmås 10 Klovstenen

Augusti

24, 27/8, vaktel Rallsta

26-27/8 blåhake 1 Rallsta

24/8 rödstrupig piplärka 1 Rallsta

24/8 ängshök 1 hona Rallsta

21/8 stäpphök 1 hane str sv Årby

17/8 kustpipare 2 str sv Rallsta

2/8 skäggmes 4 bärlingen

Juli

14, 31/8 ängshök 1 honfärgad Näs/Lyckhem

30/8 skäggmes billingen

25/8 gråspett 1 hona St sätra

3/8 hornuggla pulli Valstasjön

3/8 strömstare 1 sörkvarn Ovanligt med sommarfynd

Juni

15/6 nattskärra 1 spelande Bredmossen

8, 13/6 nattskärra 1 spelande st sätra

9/6 blå kärrhök 1 hane Säby-Utnäs

9/6 Kornknarr 1 spelande Hultet. Enda i kommunen i juni?!

8/6 Smådopping 1 Valstasjön

Maj

23/5 Rosenfink 1 vallhall

19/5 Rosenfink 1 sjungande Österängen

19/5 Trastsångare 1 sjungande Österängen

19/5  Vassångare 1 sjungande Borgåsund

15-17/5 Dubbelbeckasin 1 sjungande Utnäslöt

16/5 Fjällpipare 4 rastande Bolunda

15/5 Fjällpipare 6 rastande Rallsta

5/5 Rödspov 1 rastande Lagårdssjön