Startsidan

Välkommen till Naturskyddsföreningen i Hallstahammars hemsida. Vi är en lokal krets av Naturskyddsföreningen.

Vi anordnar ett antal olika aktiviteter varje år, ibland i samarbete med andra föreningar. Under program hittar du alla våra planerade aktiviteter, under rapporter hittar du rapporter från tidigare aktiviteter vi har haft.

Under nyheter finns aviseringar om kommande aktiviteter, notiser om naturhändelser, tips om andra föreningars aktiviteter mm.

Under observationer finns länkar med aktuella fågelobservationer från kommunen. Där kommer också månadsvisa observationssummeringar komma upp.

Sista tisdagen varje månad (förutom juni, juli , decembermötet oftast flyttat pga av helgerna) har vi öppna styrelsemöten i Kvarnhagstorp.

Nästa programpunkt:

Lördag 19 oktober Aktivitetsdag vid Kvarnhagstorp

Onsdag 20 november Hur ska jag göra för att leva energisnålt?

För mer info se nyheter och program

Under länkar kan du hitta tips om andra hemsidor, och föreningar med naturkopplingar

Har du några synpunkter på hemsidan eller frågor om någonting kontakta sidansvarige.