Naturskyddsföreningen i Hallstahammar

Välkommen till Naturskyddsföreningen i Hallstahammars hemsida. Vi är en lokal krets av Naturskyddsföreningen.

Vi anordnar ett antal olika aktiviteter varje år, ibland i samarbete med andra föreningar. Under program hittar du alla våra planerade aktiviteter, under rapporter hittar du rapporter från tidigare aktiviteter vi har haft.

Sista tisdagen varje månad (förutom juni och juli , decembermötet oftast flyttat pga av helgerna) har vi öppna styrelsemöten i Kvarnhagstorp.

Nästa programpunkt:

Måndag 21 november klockan 18.30: Naturfotokväll

Vi träffas och tittar på våra egentagna naturbilder.
Du tar med dig dina bilder på en USB-sticka.

Samling ABF-lokalen Eldsbodahuset, Hallstahammar.
Föreningen bjuder på fika.
Ett samarrangemang med bildgruppen Prisma.

Info: Ulf Öhlander 070-209 82 32

Har du några synpunkter på hemsidan eller frågor om någonting kontakta:
Ulf Öhlander 070-209 82 32.