Naturskyddsföreningen i Hallstahammar

Välkommen till Naturskyddsföreningen i Hallstahammars hemsida. Vi är en lokal krets av Naturskyddsföreningen.

Vi anordnar ett antal olika aktiviteter varje år, ibland i samarbete med andra föreningar. Under program hittar du alla våra planerade aktiviteter, under rapporter hittar du rapporter från tidigare aktiviteter vi har haft.

Sista tisdagen varje månad (förutom juni och juli , decembermötet oftast flyttat pga av helgerna) har vi öppna styrelsemöten i Kvarnhagstorp.

Nästa programpunkt:

Naturnatten
Måndagen den 5/6 träffas vi vid Kvarnhagstorp för att upptäcka naturen i närområdet.

Info
Christer Andersson, telefon 07-744 34 81