Kolifej och Bruksledens dag

I helgen genomfördes två arrangemang som det blivit tradition att Naturskyddsföreningen deltar i.

På lördagen hade Naturskyddsföreningen ett marknadsstånd på Kolifej i Kolbäck. Besökarna kunde svara på ett fågelquiz vilket 64 stycken gjorde varav 18 svarade alla rätt.

Under söndagen var Naturskyddsföreningen med och arrangerade bruksledens dag. 110 personer gick från Sura till Hallsta och 40 personer i motsatt riktning

Invigning av naturskolan, arbete på Kvarnhagstorp och kommande aktiviteter

Torsdagen 27 april är det en formell invigning av Naturskolan i Kvarnhagstorp.

Invigningen börjar kl. 10 och det är öppet hus från kl. 9


Foto Bengt Hultin

Foto: Bengt Hultin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ny trapp har byggts på kvarnhagstorp


Kommande aktiviteter

Lördag 6 maj äger den traditionsenliga fågelskådningens dag rum. HNF bemannar plattformen på Linnékullen, Strömsholm, där bland annat hägerbingo står på programmet och deltar samtidigt i Fågeltornskampen mellan Sverige, Danmark och Finland.

Söndag 14 maj gör föreningen en utflykt till Hälleskogsbrännan där Sören Larsson som studerat naturen i området före och efter branden guidar oss.

Onsdag 17 maj utflykt i skogen norr om Valstasjön

Mer information finns under program


April har hitintills i högsta grad uppfyllt begreppet aprilväder med väldigt växlande temperaturer och väder. En hel del fåglar är därför försenade i ankomsten. När vädret väl stabiliseras kommer troligen väldigt många fåglar anlända på samma gång och kunna bjuda på riktigt fina upplevelser i naturen

Vår!

De sista dagarna i februari började våren komma i antågande ordentligt i Västmanland. Vintern har visserligen varit relativt mild och trots en del fortsatta snöoväder har vårfåglarna kommit. 28 februari anlände de första större grupperna av gäss till strömsholm och 1 mars öste det på med än fler.

Första observationerna av vissa vårfåglar

19 februari skogsduva 2 strömsvik

23 februari rastande sångsvanar strömsholm

28 februari första större grågås och kanadagåsflockarna

1 mars sånglärka, tofsvipa, dubbeltrast

I de första större gåsflockarna medföljde som brukligt även andra gäss som säd och bläsgäss. Lite senare brukar även spetsbergsgäss kunna dyka upp i mindre antal.

Antagligen kommer det fortsätta komma grå, kanada, sädgäss, sångsvanar, vipor och lärkor i större utsträckning de kommande veckorna. Strömsholmsområdet med Lagårdssjön, Strömsvik och Utnäs bland annat, åkerområdena runt kolbäck och berg väster om Hallstahammar är områden som brukar dra till sig rastande vårfåglar i stor utsträckning.


Det är inte enbart nyanlända fåglar som nu märks av. Ugglor och hackspettar är två artgrupper som februari och mars är de månader som det mesta av ropandet pågår.

Gällande ugglor är det en stor variation mellan år gällande aktiviteten. Förra året riktigt dåligt men det finns indikationer finns på att det blir bättre i år. Västmanlands ornitologiska förening arrangerar en uggleräkningsvecka 18-26 mars där antalet rapporterade ugglor i länet på artportalen under veckan sammanställs och ett flertal lokalföreningar har exkursioner. Passande områden för ugglelyssning i Hallstahammars kommun är framförallt skogarna norr och väster om Hallstahammar men även Strömsholm. Kvällar med lite vind rekommenderas för ugglor

Hackspettar är inte lika variabla mellan åren. En annan skillnad från ugglorna är att tidiga morgnar är den absolut bästa tiden för att lyssna efter dem. Beroende på vilka arter man vill höra är Stora sätra, sörkvarn och österängarna väldigt bra områden för att höra hackspettar.

 

Artrally

Artgenomgången på Westerqwarn
Foto: Catarina Pettersson

Resultattavlan
Foto: Catarina Pettersson

Spanande rallydeltagare
Foto: Catarina Pettersson

Västeråslaget Swift som vann rallyt
Foto: Catarina Pettersson

Lördagen den 21 januari gick det traditionella artrallyt av stapeln. Tävlingen går ut på att i lag observera så många fågelarter som möjligt mellan midnatt och kl 15 i en valfri Västmanländsk kommun. I år deltog 32 lag  vilket är den bästa noteringen på 10 år, 9 lag ställde upp i Hallstahammars kommun.

Vintern har hitintills varit väldigt skiftande med både rejäl kyla och längre milda perioder. Milt väder brukar medföra att fler fåglar stannar kvar vilket märktes eftersom en del hög artantal noterades, samtidigt var det ont om en del mer frekventa övervintrare.

Totalvinnare var Swift som observerade 58 arter i Västerås kommun.

Hallstahammar ett eget pris för bästa kommunlag, för tredje året i rad segrade En gnutta flax bestående av Thomas Norrman och Stefan Johansson i år. En gnutta flax observerade 45 arter.

Intressanta observationer gjorda i Hallstahammars kommun under rallyt:

Tornfalk 1 Rallsta (Tuna), St korsnäbb 1 Hallsta mosse, minst 3 0lika snösiskor

Ett par stora ansamlingar: grönsiska 110, björktrast 72 Österängarna, steglits 20 Tunagärde, kanadagås 20 Olvsta.

 

Mistelvandring

Fotograf: Bengt Hultin

Bäverspår
Fotograf: Bengt Hultin

Fotograf: Bengt Hultin

Fotograf: Bengt Hultin

Närbild på mistelbär
Fotograf: Bengt Hultin

Fotograf: Bengt Hultin

19 personer deltog i den traditionella mistelvandringen på nyårsaftonen 2016. Väderleken var inte den bästa men det sänkte inte stämning nämnvärt.


Nästa programpunkt: Artrally 21 januari. För mer information se under program


Ett nytt år med möjlighet till nya naturupplevelser och möten har börjat. Gott nytt år önskar Naturskyddsföreningen i Hallstahammar

Gammeldags jul

Foto: Christer Andersson

3-4 december stod fyra personer från Naturskyddsföreningen i Hallstahammar på Gammeldags jul på Skantzen i Hallstahammar. Besökarna kunde bland annat gissa fågelarter på en tipslapp vilket 126 st gjorde.


På nyårsafton arrangerar föreningen den traditionella mistelvandringen. Samling sker vid slottsparkeringen, Strömsholm.

Jul/nyår

Vintervädret verkar tagit paus för tillfället. Ett par plus grader kan anses vara varmt för årstiden men samtidigt kallare än de flesta andra årstider, fåglar attraheras därför till fågelmatningar och andra ”extra” födokällor trots att det finns barmark. Fågelmatningar ger även fina tillfällen att studera fåglar på betydligt närmre håll än de normalt brukar vara.


På nyårsafton, 31 december arrangerar Naturskyddsföreningen i Hallstahammar en traditionsenlig mistelvandring i Strömsholm. Vandringen brukar kunna bjuda på fina naturupplevelser i det förhoppningsvis vintriga markerna. Föreningen bjuder på glögg och pepparkakor.

Mer information hittas under program.

 

Förändringar i programmet!

Aktivitetsdagen Lördagen 12 november vid Kvarnhagstorp. Väderläget gör att det arbete i trädgården som var planerat svårgenomfört


Nästa programpunkt är istället 19 November när Mike Olbinski och Pär Holmgren föreläser/visar bilder på temat väder på kulturhuset i Hallstahammar. Programmet sker i samband med Naturfotografernas höstmöte och nyinvigningen av kulturhuset. Mer information finns på kulturhusets hemsida.

 

Skogsvandring

29 oktober arrangerade Naturskyddsföreningen i Hallstahammar en skogsvandring norr om Hallstahammar i områden med högt bevarandevärde.

Foto: Per Hagström

Foto: Per Hagström

Foto: Per Hagström

Foto: Per Hagström

Foto: Per Hagström

Foto: Per Hagström


November har kommit och ett väderomslag med kallare väder, vinterkänsla vid månadsskiftet. De flesta flyttfåglarna har redan passerat söderut men exempelvis en del gäss brukar dröja sig kvar tills isarna börjar lägga sig. Det kan börja vara läge att förbereda fågelmatningarna. Rusningen blir betydligt större när minusgraderna och snötäcket har kommit men snöiga dagar redan tidigare under hösten kan göra att fåglarna dras till matningar.


Nästa programpunkt är Aktivitetsdag vid Kvarnhagstorp med spaning efter årets sista flyttfåglar 12 november.


 

Hallstahammars skärgård 17/9

battur-september-2016

4 personer åkte 17 september ut i Hallstahammars del av Mälaren, vädret passande för en båttur med solsken. Deltagarna såg bland annat två havsörnar, en blå kärrhök, två havstrutar och två större viggflockar under turen.