Mistelvandring, nytt år och kommande aktiviteter

På nyårsaftonen genomfördes den traditionella mistelvandringen. Vädret kunde varit bättre men ganska behagligt eftersom ingen nederbörd kom och inte heller särskilt mycket blåst. 16 personer gick runt mellan naturreservaten Lind-, Ek-, och Häggholmen. Förutom mistlar kunde bland annat svampar, fåglar, naturvård och historia studeras under vandringen. Mistelvandringarna bjuder ofta på någon örn, i år två havsörnar som passerade över mälaren nära utanför Lindholmen.


Kommande program (för info se program)

20 januari Artrally

22 februari Kretsstämma


Nytt år innebär för vissa nytag genom att påbörja en lista över vad man har sett under året och samtidigt summering av föregående året. Eftersom vintern inte bitit i med kyla kan det kännas som att det fortfarande höstrusk och inte riktigt vinter. En del fåglar som gäss är därför kvar i antal som inte är vanligt så här års.

Höst går mot vinter

Novembers mitt har kommit och en del kalla nätter likaså. De flesta flyttfåglarna har lämnat kommuner men vissa dröjer sig fortfarande kvar som trastar och en del gäss. Det kan vara dags att starta fågelmatningen om den är inte redan är startad.

När vintern väl kommer drar sig många fåglar till fågelmatningar och de simfåglar som är kvar till de vattendrag som inte frusit. Trångfors, Sörkvarnforsens naturreservat och Slottsströmmarna i Strömsholm exempelvis


31 december går föreningens traditionella nyårsvandring av stapeln.

Nytt program, höst

Nu har föreningens program för hösten och vintern kommit ut. Det innehåller en bred variation av aktiviteter som för olika intressen med en del intressanta programpunkter. Fladdermusspaning, åvandringar och artrally är några exempel på aktiviteter.


Hösten och september har gjort intåg med riktigt höstväder på många håll. En stor del av naturen går ner på sparlåga och exempelvis fåglar flyttar iväg. Chansen till fina naturupplevelser försvinner dock inte även om kanske väderförutsättningarna inte alltid är lika bra. Under hösten passerar exempelvis en del fåglar kommunen som enbart ses under flyttningsperioden och kan bjuda på häftiga upplevelser. Inte sällan görs och något eller några ovanliga fynd i kommunen under denna tid.


30 september är nästa programpunkt nämligen naturkväll vid Kvarnhagstorp. Kvällen ger genom olika aktiviteter möjlighet att uppleva olika delar av naturen kring torpet, exempelvis spaning efter fladdermöss.

Kolifej och Bruksledens dag

I helgen genomfördes två arrangemang som det blivit tradition att Naturskyddsföreningen deltar i.

På lördagen hade Naturskyddsföreningen ett marknadsstånd på Kolifej i Kolbäck. Besökarna kunde svara på ett fågelquiz vilket 64 stycken gjorde varav 18 svarade alla rätt.

Under söndagen var Naturskyddsföreningen med och arrangerade bruksledens dag. 110 personer gick från Sura till Hallsta och 40 personer i motsatt riktning

Invigning av naturskolan, arbete på Kvarnhagstorp och kommande aktiviteter

Torsdagen 27 april är det en formell invigning av Naturskolan i Kvarnhagstorp.

Invigningen börjar kl. 10 och det är öppet hus från kl. 9


Foto Bengt Hultin

Foto: Bengt Hultin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ny trapp har byggts på kvarnhagstorp


Kommande aktiviteter

Lördag 6 maj äger den traditionsenliga fågelskådningens dag rum. HNF bemannar plattformen på Linnékullen, Strömsholm, där bland annat hägerbingo står på programmet och deltar samtidigt i Fågeltornskampen mellan Sverige, Danmark och Finland.

Söndag 14 maj gör föreningen en utflykt till Hälleskogsbrännan där Sören Larsson som studerat naturen i området före och efter branden guidar oss.

Onsdag 17 maj utflykt i skogen norr om Valstasjön

Mer information finns under program


April har hitintills i högsta grad uppfyllt begreppet aprilväder med väldigt växlande temperaturer och väder. En hel del fåglar är därför försenade i ankomsten. När vädret väl stabiliseras kommer troligen väldigt många fåglar anlända på samma gång och kunna bjuda på riktigt fina upplevelser i naturen

Vår!

De sista dagarna i februari började våren komma i antågande ordentligt i Västmanland. Vintern har visserligen varit relativt mild och trots en del fortsatta snöoväder har vårfåglarna kommit. 28 februari anlände de första större grupperna av gäss till strömsholm och 1 mars öste det på med än fler.

Första observationerna av vissa vårfåglar

19 februari skogsduva 2 strömsvik

23 februari rastande sångsvanar strömsholm

28 februari första större grågås och kanadagåsflockarna

1 mars sånglärka, tofsvipa, dubbeltrast

I de första större gåsflockarna medföljde som brukligt även andra gäss som säd och bläsgäss. Lite senare brukar även spetsbergsgäss kunna dyka upp i mindre antal.

Antagligen kommer det fortsätta komma grå, kanada, sädgäss, sångsvanar, vipor och lärkor i större utsträckning de kommande veckorna. Strömsholmsområdet med Lagårdssjön, Strömsvik och Utnäs bland annat, åkerområdena runt kolbäck och berg väster om Hallstahammar är områden som brukar dra till sig rastande vårfåglar i stor utsträckning.


Det är inte enbart nyanlända fåglar som nu märks av. Ugglor och hackspettar är två artgrupper som februari och mars är de månader som det mesta av ropandet pågår.

Gällande ugglor är det en stor variation mellan år gällande aktiviteten. Förra året riktigt dåligt men det finns indikationer finns på att det blir bättre i år. Västmanlands ornitologiska förening arrangerar en uggleräkningsvecka 18-26 mars där antalet rapporterade ugglor i länet på artportalen under veckan sammanställs och ett flertal lokalföreningar har exkursioner. Passande områden för ugglelyssning i Hallstahammars kommun är framförallt skogarna norr och väster om Hallstahammar men även Strömsholm. Kvällar med lite vind rekommenderas för ugglor

Hackspettar är inte lika variabla mellan åren. En annan skillnad från ugglorna är att tidiga morgnar är den absolut bästa tiden för att lyssna efter dem. Beroende på vilka arter man vill höra är Stora sätra, sörkvarn och österängarna väldigt bra områden för att höra hackspettar.

 

Artrally

Artgenomgången på Westerqwarn
Foto: Catarina Pettersson

Resultattavlan
Foto: Catarina Pettersson

Spanande rallydeltagare
Foto: Catarina Pettersson

Västeråslaget Swift som vann rallyt
Foto: Catarina Pettersson

Lördagen den 21 januari gick det traditionella artrallyt av stapeln. Tävlingen går ut på att i lag observera så många fågelarter som möjligt mellan midnatt och kl 15 i en valfri Västmanländsk kommun. I år deltog 32 lag  vilket är den bästa noteringen på 10 år, 9 lag ställde upp i Hallstahammars kommun.

Vintern har hitintills varit väldigt skiftande med både rejäl kyla och längre milda perioder. Milt väder brukar medföra att fler fåglar stannar kvar vilket märktes eftersom en del hög artantal noterades, samtidigt var det ont om en del mer frekventa övervintrare.

Totalvinnare var Swift som observerade 58 arter i Västerås kommun.

Hallstahammar ett eget pris för bästa kommunlag, för tredje året i rad segrade En gnutta flax bestående av Thomas Norrman och Stefan Johansson i år. En gnutta flax observerade 45 arter.

Intressanta observationer gjorda i Hallstahammars kommun under rallyt:

Tornfalk 1 Rallsta (Tuna), St korsnäbb 1 Hallsta mosse, minst 3 0lika snösiskor

Ett par stora ansamlingar: grönsiska 110, björktrast 72 Österängarna, steglits 20 Tunagärde, kanadagås 20 Olvsta.

 

Mistelvandring

Fotograf: Bengt Hultin

Bäverspår
Fotograf: Bengt Hultin

Fotograf: Bengt Hultin

Fotograf: Bengt Hultin

Närbild på mistelbär
Fotograf: Bengt Hultin

Fotograf: Bengt Hultin

19 personer deltog i den traditionella mistelvandringen på nyårsaftonen 2016. Väderleken var inte den bästa men det sänkte inte stämning nämnvärt.


Nästa programpunkt: Artrally 21 januari. För mer information se under program


Ett nytt år med möjlighet till nya naturupplevelser och möten har börjat. Gott nytt år önskar Naturskyddsföreningen i Hallstahammar

Gammeldags jul

Foto: Christer Andersson

3-4 december stod fyra personer från Naturskyddsföreningen i Hallstahammar på Gammeldags jul på Skantzen i Hallstahammar. Besökarna kunde bland annat gissa fågelarter på en tipslapp vilket 126 st gjorde.


På nyårsafton arrangerar föreningen den traditionella mistelvandringen. Samling sker vid slottsparkeringen, Strömsholm.

Jul/nyår

Vintervädret verkar tagit paus för tillfället. Ett par plus grader kan anses vara varmt för årstiden men samtidigt kallare än de flesta andra årstider, fåglar attraheras därför till fågelmatningar och andra ”extra” födokällor trots att det finns barmark. Fågelmatningar ger även fina tillfällen att studera fåglar på betydligt närmre håll än de normalt brukar vara.


På nyårsafton, 31 december arrangerar Naturskyddsföreningen i Hallstahammar en traditionsenlig mistelvandring i Strömsholm. Vandringen brukar kunna bjuda på fina naturupplevelser i det förhoppningsvis vintriga markerna. Föreningen bjuder på glögg och pepparkakor.

Mer information hittas under program.